Kontakta oss direkt: +46 10-130 11 96

Vatten / Avlopp

Rent vatten med minimal energiförbrukning

Varvtalsreglering kan ge avsevärda energibesparingar vid hantering av vatten/avlopp på grund av stora variationer i behovet. Kommuner runt om i världen använder CGs produkter för att optimera sina processer för avloppshantering och vattenrening.

Effektiv elmotordrift

Emotron frekvensomriktare och mjukstartare är utvecklade för applikationer som pumpar, blåsmaskiner, blandare, skrapor och centrifuger. Den robusta konstruktionen innebär att de kan placeras nära den styrda utrustningen. En inbyggd belastningsvakt skyddar processen från skador och stilleståndstid, om en pump går torr, ett rör har blockerats, ett blandarblad är skadat eller en skrapa sitter fast. Linjära stopp förhindrar tryckslag i era pumpsystem och förlänger utrustningens livslängd.

 

Konstant flöde trots varierande behov

Att hålla flödet konstant, trots varierande belastning, hanteras effektivt genom reglering av elmotorerna med Emotron frekvensomriktare. Driften anpassas kontinuerligt efter behovet, vilket sparar energi och minskar underhållet. Dessutom får kunderna ett mer konstant vattentryck i sina rörledningar. Syresättningen står för en stor del av energiförbrukningen i reningsanläggningar. Emotron frekvensomriktare ser till att blåsmaskinerna tillför rätt mängd luft vid rätt tidpunkt, vilket bibehåller rätt syrehalt med minimal energiåtgång.

 

Avvattning med hjälp av energieffektiva centrifuger

CG erbjuder också energieffektiv drift av dekantercentrifuger som används för avvattning av slam. I processen används två elmotorer, en som driver trumman och en som bromsar skruvtransportören. Den energi som genereras från inbromsning omvandlas vanligen till värme och avleds via bromsmotstånd. Med CGs lösning återanvänds energin istället genom att bromsmotorns energi matas direkt till drivmotorn. Energibehovet från elnätet minskar och kostnaden för bromsmotstånd sparas in.