Kontakta oss direkt: +46 10-130 11 96

Sågverk

 

Robusta produkter för tunga drifter

Högt vridmoment vid start, stora variationer i last och snabba sekvenser med hög dynamik är utmaningar som styrutrustningen i ditt sågverk måste kunna hantera. CGs produkter är väl lämpade tack vare robust konstruktion och avancerad inbyggd funktionalitet. Snabba stopp av sågar och rotorer och avbrottsfri matning sparar såväl värdefull processtid som investerings- och underhållskostnader.

 

Effektiva transportörer för matning till avbarkning

Emotron frekvensomriktare säkerställer korrekt matningshastighet när timmer tas in för avbarkning eller när bark transporteras från processen. Direkt momentreglering hanterar plötsliga belastningsförändringar, minskar mekanisk påfrestning, förhindrar avbrott och falsklarm. En tungt lastad transportör startas effektivt genom att hela motorkapaciteten kan utnyttjas direkt från stillastående. En frekvensomriktare med bromsmotstånd gör det också möjligt att stoppa matningen extremt snabbt. En inbyggd belastningsvakt upptäcker alla avvikelser från de valda belastningsnivåerna, till exempel om ett band är trasigt eller överlastat.

 

Snabba stopp av sågar utan externa bromsar

Sågar behöver ofta stoppas snabbt av säkerhets- eller produktivitetsskäl. Den avancerade inbromsningstekniken hos Emotron mjukstartare eliminerar behovet av dyra och utrymmeskrävande externa bromsar. Snabba och säkra stopp säkerställs med hjälp av den inbyggda vektorbromsen, eller den inbyggda motströmsbromsen för bandsågar eller sågar som måste kunna stoppas mycket snabbt.

 

 Reduceraren stoppas på några sekunder

Att korta ner inbromsningstiden för reducerarrotorn, barkrotorn eller avbarkaren sparar värdefull processtid. Den typen av utrustning kräver vanligtvis flera minuter för fri utrullning medan den minskar hastigheten till stillastående. Den inbyggda vektorbromsen och motströmsbromsen i Emotron mjukstartare kan ofta minska bromstiden till några sekunder.