Kontakta oss direkt: +46 10-130 11 96

Processindustri

Energieffektiva och avbrottsfria processer

Processindustrier kan göra stora besparingar genom att optimera sina många elmotordrivna processer och förhindra produktionsavbrott. Investeringar i styrutrustning lönar sig snabbt genom minskade kostnader för energi, underhåll och stilleståndstid. CG säkerställer effektivitet och tillförlitlighet för dina pumpar, fläktar, kranar, transportörer, blandare, kvarnar och centrifuger.

 

Hög dynamik för krävande applikationer

Emotron frekvensomriktare erbjuder hög precision för dynamiska applikationer. De ser till att dina transportörer håller rätt matningshastighet genom att anpassa motorvarvtalet efter belastningsvariationer, vilket minskar energiförbrukning och slitage. Effektiv och tillförlitlig kranstyrning minskar cykeltiderna och behovet av underhåll. Med direkt momentreglering kan plötsliga belastningsförändringar och startmomenttoppar hanteras, vilket minskar mekaniska påfrestningar och förhindrar avbrott och falsklarm. Serien kan användas för motoreffekter på upp till 3 000 kW för upp till 690 V spänningsmatning. Enheter med vätskekylning finns som tillval.

 

Spara energi i pump- och fläktsystem

Mjuka starter av era fläktar minskar de hydrauliska och mekaniska påfrestningarna på rör och packningar. Linjära pumpstopp eliminerar risken för tryckslag, utan kostsamma motorstyrda ventiler. Detta säkerställs av CGs mjukstartare och frekvensomriktare. Frekvensomriktaren möjliggör dessutom stora energibesparingar genom att kontinuerligt anpassa motorns varvtal efter behovet. En pausfunktion sparar ytterligare energi och automatisk pumprengöring ser till att effektiviteten bibehålls.

 

Tillförlitlig övervakning förhindrar skador och stillestånd

Tillförlitlig övervakning är viktigt för att förhindra skador på utrustningen och produktionsavbrott. CGs produkter har en inbyggd belastningsvakt som skyddar processen från skador och ineffektivitet. Alla över- eller underlastsituationer upptäcks direkt, i hela varvtalsområdet och utan behov av servicekrävande externa givare. Du kan agera i förebyggande syfte om en transportör fastnar, en pump går torr eller ett rör blockeras.