Kontakta oss direkt: +46 10-130 11 96

Kraftproduktion

Kraftfulla drivsystem för kraftproduktion

CG har arbetat med energisektorn i många år. Våra robusta frekvensomriktare erbjuder effektiv och tillförlitlig drift av dina pumpar, fläktar och kranar. Det innebär lägre kostnader för energi, underhåll och stilleståndstid. Serien kan användas för motoreffekter på upp till 3 000 kW för 690 V spänningsmatning.

 

Håll trycket uppe och spara energi

Att använda varvtalsreglering kan maximera effekten i dina pump- och fläktsystem. Det minskar energiförbrukning och mekaniskt slitage liksom ljud- och vibrationsnivåer. Driften anpassas kontinuerligt efter behovet, och upprätthåller rätt tryck beroende på volymflödet eller den mängd gas som ska hanteras. En pausfunktion sparar ytterligare energi genom att stoppa motorn när den inte behöver köras för att trycket ska bibehållas.

 

 Kontrollerade starter och stopp minskar slitaget

Låg startström minskar hydraulisk och mekanisk påfrestning på rörledningar och packningar. Linjära stopp eliminerar risken för tryckslag i dina pumpar, utan behov av kostsamma motorstyrda ventiler för att minska tryckstötarna. Att starta en fläkt som roterar åt fel håll hanteras på ett säkert sätt med en funktion för flygande start som säkerställer rätt riktning och funktion innan full hastighet uppnås.

 

Hög dynamik för krävande applikationer

Emotron frekvensomriktare erbjuder också hög precision för dynamiska applikationer, exempelvis kranar som används i biobränsleeldade kraftverk. Effektiv och precis styrning minskar cykeltiderna och det mekaniska slitaget. Med direkt momentreglering hanteras snabba belastningsförändringar och startmomenttoppar. Elektronisk styrning av gripskopan samordnar drivsystemen och gör det möjligt att styra olika rörelser oberoende av varandra. Operatören kan stänga och öppna gripskopan medan den höjs och sänks, vilket minskar cykeltiderna och slitaget på linorna.

 

Skydd mot skador och stilleståndstid

En inbyggd belastningsvakt förhindrar skador och stilleståndstid, till exempel om en pump går torr, ett rör har blockerats eller en ventil inte är helt öppnad. Alla avvikelser från de valda belastningsnivåerna upptäcks genast i hela varvtalsområdet, utan behov av externa givare.